* اکتیو کننده ویندوز 8.1 (KMS windows 8.1 activator)  دانلود

* اکتیو کننده ویندوز 10 (KMS windows 10 activator)  دانلود

* Anydesk  دانلود

* غیرفعال کننده آپدیت خودکار ویندوز 10 دانلود